top of page
A brindle dog, brown with black stripes, with a spotted tongue faces to the right.

Hiệp hội chó xoáy Phú Quốc

CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY

Kết nối với những người chăn nuôi, chủ sở hữu và những người đam mê giống chó xoáy Phú Quốc

Tham gia Nhóm Facebook của chúng tôi và kết nối với những chủ sở hữu và những người đam mê chó xoáy Phú Quốc khác. Nhóm mở cửa cho những người không phải là thành viên của PQRA và là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu về giống chó này cho dù bạn sở hữu PQR hay chỉ đơn giản là muốn xem giống chó này hoạt động.

Red brindle Phu Quoc Ridgeback dog walking through a green forest
Vietnamese phu quoc ridgeback association dog club, phu quoc ridgeback dog, Vietnamese ridgeback dog, chien Phu Quoc, rare breed dog, phu quoc ridgeback dog club, club of america, kennel club, ridgebacks

PQRA là ai?

Tìm hiểu về chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi

phu quoc ridgeback dog, Vietnamese ridgeback dog, chien Phu Quoc, rare breed dog

Tìm hiểu thêm về Giống chó

Chó xoáy Phú Quốc là gì?

Vietnamese Phu Quoc Ridgeback dog lays on leaves, showing off a unique ridge of hair for which they are called ridgebacks, in the shape of an arrow

Tham gia với PQRA

Tìm hiểu cách tham gia cùng chúng tôi

bottom of page