top of page

Người chăn nuôi chó xoáy Phú Quốc

Một phần nhiệm vụ của Hiệp hội chó xoáy Phú Quốc là bảo tồn giống chó này, bao gồm việc đảm bảo rằng giống chó này tồn tại lâu dài về tính khí và sức khỏe. Các nhà chăn nuôi là thành viên của PQRA đồng ý làm hết sức mình vì giống chó theo Quy tắc Đạo đức. Những người chăn nuôi được PQRA khuyến nghị phải kiểm tra sức khỏe đúng cách cho chó của họ để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe ở chó con của họ càng nhiều càng tốt. Là những người quản lý thực sự của giống, sức khỏe lâu dài và sự đa dạng di truyền của chúng cũng quan trọng đối với chúng ta như việc giữ lại tính khí và kiểu dáng thực sự của chúng.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe tối thiểu được khuyến nghị cho giống chó này bao gồm:
 

  • Bảng điều trị bệnh (Kiểm tra di truyền thông qua Embark, PawPrint, Bảng trí tuệ)

  • Hông (OFA 24 tháng trở lên hoặc PennHIPP 16 tuần trở lên)

  • Patellas (12 tháng trở lên)

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các xét nghiệm sức khỏe bổ sung được khuyến nghị bao gồm:

  • Tim mạch (OFA)

  • Đôi mắt   (Kỳ thi OFA, CAER có giá trị trong 12 tháng)

Thông tin về các nhà lai tạo đã được phê duyệt sẽ sớm có. Nếu bạn quan tâm đến chó xoáy Phú Quốc, vui lòng liên hệ với một thành viên trong hội đồng quản trị để chúng tôi hướng bạn đến một nhà chăn nuôi có đạo đức, ưu tiên tính khí và sức khỏe của giống chó này. Nếu bạn đang nhân giống chó xoáy Phú Quốc và muốn tham gia chương trình PQRA hoặc đăng ký chó của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ vpqrca@gmail.com.

bottom of page