top of page
Yêu cầu đăng ký

Một trong những mục đích của câu lạc bộ này là tạo điều kiện hợp tác giữa những người đam mê và những người chăn nuôi Phú Quốc. Vì vậy, chúng tôi muốn cho những chú chó xoáy Phú Quốc thuần chủng khác tham gia. Yêu cầu hiện tại là:

  • Giấy chứng nhận đăng ký VKA - Chỉ những giấy chứng nhận VKA được cấp ban đầu mới được chấp nhận tại thời điểm này. Những thứ này sẽ được kiểm tra và trả lại cho chủ sở hữu.

  • Mẫu di truyền được gửi cho PQRA

  • Được vi mạch hóa với dữ liệu được gửi cho PQRA

  • Kiểm tra thể chất của người đăng ký thế hệ đầu tiên bởi quan chức câu lạc bộ PQRA được chứng nhận

bottom of page